"Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti." Př 16,23

Archiv Březen 2008

20. 3. 2008 12:47
Rubrika: Úryvky z písma

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody…


18. 3. 2008 13:50
Rubrika: Sofia

„Blaze člověku, který hloubá o moudrosti a rozumu užívá k přemýšlení, který v nitru promýšlí její cesty a uvažuje nad tím, co v sobě skrývá. Vyjdi za ní jako stopař a číhej na jejích cestách! Kdo nahlíží do oken moudrosti a u jejích dveří naslouchá,…


12. 3. 2008 16:10
Rubrika: Sofia

„Proto jsem se modlil a byla mi dána rozumnost, vzýval jsem Boha, a přišel ke mně duch moudrosti.“ Mdr 7,7 „Když jsem však poznal, že moudrosti se nezmocním jinak, než dá-li mi ji Bůh, - a to už byla známka, že jsem pochopil, čí je to milostivý dar …


9. 3. 2008 21:13

Ach, Velký duchu, pomoz mi, abych vždy v klidu říkal pravdu, abych pozorně naslouchal, když mluví ostatní, a abych si pamatoval ten pocit klidu, jež lze nalézt v naprostém tichu.


9. 3. 2008 21:09

Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život celému světu, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu a moudrost. Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio